spärra vissa kunder

Hej! Jag säljer en bok och undrar om detta besked stämmer:
"Vi har ingen rätt att neka dem att handla så länge de gör det för samma villkor som andra återförsäljare och betalar det återförsäljarpris du publicerat, isåfall utsätter vi marknaden för konkurrenshämmande."
Jag vill spärra vissa köpare från att köpa min bok hos distributören. De kan inte göra det säger de, men är det för att någon lag hindrar dem eller bara för att de vill sälja mer?


Kommentarer

 • Hej Eva,

  Tack för din fråga.

  Konkurrensverket har inte möjlighet att göra bedömningar i enskilda fall som inte har utretts av oss. Generellt kan nämnas att utgångspunkten inom konkurrensrätten är att det råder avtalsfrihet, vilket innebär att företag har möjlighet att välja vilka andra marknadsaktörer den vill ingå avtalsrelationer med. För det fall att ett företag har en dominerande ställning på en viss marknad kan det dock finnas vissa begränsningar i hur företaget får agera. Om ett dominerande företag t.ex. vägrar att leverera en vara eller tjänst som är nödvändig för att företaget som efterfrågar den ska kunna konkurrera effektivt kan det vara fråga om ett otillåtet missbruk (s.k. leveransvägran) enligt 2 kap. 7 § konkurrenslagen. Vi har dock inte möjlighet att inte uttala oss om vad som gäller i just det här fallet.

  Du kan läsa mer om missbruk av dominerande ställning på följande länk.

  Vänliga Hälsningar,
  Alexander Upphandlings- och konkurrensrättsjurist
 • Tack för svaret - jag tolkar det som att ett litet företag kan göra vad det vill i relation till ett företag som är många många gånger större, t.ex. en svensk distributör av böcker borde kunna vägra sälja till multinationella e-handelsjättar?
  Eva
 • Hej igen Eva,

  För det fall att det företag som vägrar att leverera inte innehar en dominerande ställning, eller om varan eller tjänsten inte utgör en nödvändig nyttighet, utgör ett beslut om att vägra att sälja till vissa företag inte någon konkurrensrättslig överträdelse. Jag vill dock understryka att Konkurrensverket inte har möjlighet att göra bedömningar i enskilda fall som inte har utretts av oss.

  Vänliga Hälsningar,
  Alexander Upphandlings- och konkurrensrättsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.