Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Ska LOV användas för auktorisation inom kommunal yrkesutbildning för vuxna?

Hej! Jag har en kort fråga. Kommuner anlitar externa utbildningsanordnare för att driva yrkesutbildning för vuxna. Vissa kommuner upphandlar enigt LOU, medan andra har "auktorisation" enligt valfrihetsmodell. Är det LOV som ska tillämpas i det senare fallet? Jag ställer frågan eftersom lagen anges gälla hälsovård och socialtjänster.
Dag Fagerhem Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Dag,

    Tack för din fråga.

    Inledningsvis vill jag säga att Konkurrensverket inte kan uttala sig i enskilda fall utan att ha utrett det först, men jag kan ge generell information som kan vara till viss vägledning i din fråga.

    Som du skriver så gäller lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård och socialtjänster. Med valfrihetssystem enligt LOV avses ett förfarande  där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska  utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och  tecknat kontrakt med. Det här framgår av 1 kap. 1 § LOV. Det finns även vissa andra situationer där LOV kan bli tillämplig, till exempel gällande arbetsmarknadstjänster. Du kan läsa mer om LOV och dess tillämpningsområde på Upphandlingsmyndighetens hemsida.    Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.