Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Relevant marknad

Kan en relativ marknad bedömas lokalt eller är det alltid en fråga om nationella eller globala definitioner? Vad avgör storleken på den relevanta marknaden?
Wilma Nilsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Wilma och tack för din fråga till Konkurrensverket

  En relevant marknad utgörs dels av en relevant produktmarknad, dels en relevant geografisk marknad. Den relevanta produktmarknaden omfattar i första hand de produkter eller tjänster som köparna anser vara utbytbara, dvs. sådana produkter eller tjänster som på grund av pris, funktion och egenskaper i övrigt kan tillfredsställa samma behov hos köparen.

  Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren. Det innebär att en geografisk marknad kan vara allt från lokal, regional, nationell eller till och med global. En bland flera faktorer som påverkar hur snävt den geografiska marknaden bör avgränsas är transportkostnaderna för berörda produkter.

  Syftet med marknadsdefinitionen är framförallt att avgränsa en marknad på vilken man kan analysera effekter av ett beteende eller effekterna av ett företagsförvärv. Marknadsavgränsningen ger en indikation om marknadsinflytandet och återspeglar ett företags styrkeposition på marknaden. Detta är viktigt för att kunna avgöra om ett företags beteende överhuvudtaget aktualiserar ett ingripande med stöd av Konkurrenslagen. För att kunna beräkna företagets marknadsandelar och marknadsmakt så måste man först ha klart för sig på vilken marknad ett företag är verksamt på samt hur agerandet kan påverkar konkurrensen. Dominans, missbruk och effekter behöver inte nödvändigtvis föreligga på en och samma relevanta marknad.

  Att avgränsa en relevant marknad är alltid en grannlaga uppgift, och man använder sig av samma tillvägagångssätt oavsett om det rör sig om en huvudmarknad eller eftermarknad (service och underhåll).

  Med vänlig hälsning
  Peter

  Peter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.