Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Reklam vid inloggning i tjänst på kommundator

Hej,

samtliga kommunalanställda i Umeå kommun levereras reklam när de ska använda sin dator (och troligen gäller detsamma i alla verksamheter som använder sig av Windows 10 - och jag tänker främst på de offentliga, som ska vara konkurrensneutrala).

Är det verkligen okej att Microsoft, som redan bär en så oemotstridd monopolitistisk position inom svensk offentlig sektor, får uppmuntra till att köpa från deras butiker på en för konkurrenter helt otillgänglig aveny? (i det senaste exemplet jag upplevde så var det på inloggningsskärmen där jag som kommunanställd uppmanades handla varor i Microsoft Store)
Mikael Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Mikael och tack för din e-post till Konkurrensverket.
   
  Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. I detta ingår bl.a. att spåra upp och beivra allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna, t.ex. missbruk av dominerande ställning eller karteller. Det är först när det finns förhållandevis tydliga indikationer på en överträdelse av konkurrensreglerna som Konkurrensverket kan agera.

  Det finns inget som hindrar ett dominerande företag från att ägna sig åt sedvanlig affärsverksamhet såsom att marknadsföra sina produkter. Det är först när en dominant missbrukar sin ställning på marknaden som det finns skäl för oss att granska beteendet (jfr 2 kap. 7 § konkurrenslagen).  
   
  Du kan läsa mer om vårt uppdrag och konkurrensreglerna på vår hemsida: http://www.konkurrensverket.se/.

  Med vänlig hälsning
  Peter

  Peter Konkurrensråd

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.