Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Referensuppdrag i kvalificering

Om en anbudsgivare anger uppgifter om referensuppdrag i kvalificeringen men uppgifter om själva referenten saknas förkastar man då anbudet eller diskvalificerar man leverantören? Jag förstår att man kan förkasta om det visar sig att anbudsgivaren saknar efterfrågad kompetens vad avser teknisk o yrkesmässig kap. men det som saknas är uppgifterna gälande själva referenten-namn, e-post,mm

Får man förkasta anbud i kvalificeringsfasen på grund av bristande uppgifter om referenten (inte uppdraget)?
Får man diskvalificera leverantören om ska kravet (uppgifter om referenten) inte uppfylls?

Kommentarer

  • Hej Lena,

    Är det i upphandlingsdokumenten uppställt obligatoriska krav ska anbud som inte möter dessa enligt huvudregeln förkastas. Vad som gäller i ditt exempel måste bedömas baserat på vad som framgår av upphandlingsdokumenten, det vill säga vilka krav på referenserna och deras utformning som ni har ställt eller inte ställt.

    Enligt huvudregeln ska ett anbud vara komplett och fullständigt redan vi lämnandet av anbudet. Enligt 4 kap. 9 § LOU får dock en upphandlande myndighet begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar en ingiven handling. Om en sådan komplettering är godtagbar och i enlighet med de grundläggande principerna, särskilt principerna om likabehandling och öppenhet, måste även det bedömas i varje enskilt fall.

    För upphandlingsstöd, till exempel utformning av krav, kan du även vända dig till Upphandlingsmyndigheten.
    Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.