Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Ramavtal där man styr till vissa tillverkare och produkter.

Hej,

Kan en upphandling som ligger i ett ramavtal styras till en extern tillverkare ner till detaljnivå till produkt och artikelnummer. Gäller en produkt utan unikhet.

Om huvudman i en upphandling tar fram en produkt med ett konstnärligt uttryck och en kravbild via en tillverkare som sätter en standard i upphandling, men samtidigt vill man inte ge övriga tillverkare inom samma bransch tillräckligt med underlag för att kunna ta fram motsvarande produkt och på så sett konkurrensutsätta produkten i upphandling. Är det tillåtet? Det borde strida mot öppenhetsprincipen och mot, icke diskriminering.

Mvh JoachimKommentarer

  • Hej Joachim!

    Vad gäller din första fråga om vad som är tillåtet inom ett ramavtal så är svaret att det beror på hur ramavtalet är utformat när det gäller t.ex. hur avropen ska göras.

    Vad gäller din andra fråga så kan man säga att det inte kan uteslutas att det beskrivna upplägget kan strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna, t.ex. öppenhetsprincipen (som du nämner) och likabehandlingsprincipen. Denna bedömning får man dock göra från fall till fall, så det är svårt att säga något i just ditt fall.

    Vänligen
    Martin Jurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.