Ramavtal

En kommun har upphandlat ett ramavtal med en entreprenör, avtalet berör enligt avtalet,  alt 1 "Ramavtal för gatu och beläggningsarbete, utförandeentreprenad.            alt 2 "ramavtal för markarbete, totalentreprenad" (Det påskrivna avtalet har bytt text från alt1 till alt2, trots att man skriver i ramavtalsvillkor, "ramavtalet kommer att ha samma utförande och innehåll som vad som anges i detta avsnitt"
På kommunens initiativ har sedan entreprenören TE via en UE utfört vattenverksamhet, (dessutom utan tillstånd)
Mina frågor:
Vad är eran bedömning av ovanstående?
Är vattenverksamhet förenligt med ramavtalet?
Är det en betydande ändring av avtalet?
Får man ändra texten i ramavtalet likt min beskrivning?

Fredrik Ekblad-Sjölund Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Fredrik,

  Tack för dina frågor. Bestämmelser om ändringar av kontrakt och ramavtal finns i 17 kap. 9-14 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och 16 kap. 9-14 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. En mer utförlig beskrivning av reglerna hittar du bl.a. i en rapport från Upphandlingsmyndigheten.

  Konkurrensverket har inte möjlighet att göra bedömningar i enskilda fall som inte har utretts av oss. Vi har således inte någon möjlighet att ge besked om de ändringar som du redogör för är förenliga med upphandlingsreglerna i det här fallet. Om du vill att Konkurrensverket ska utreda frågan vidare kan du komma in med ett tips (mer information om det hittar du här). På den länkade sidan framgår även vilken information som vi gärna får in i samband med ett tips för att kunna utreda det på ett effektivt sätt.

  Du kan läsa mer om hur Konkurrensverket arbetar med inkomna tips på följande sida.

  Vänliga Hälsningar,
  Alexander Upphandlings- och konkurrensrättsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.