Till senaste kommentaren

Prissättning och försäljningsverksamhet av en offentlig aktör

Hej! Jag driver en butik som säljer begagnade varor. Det finns i denna kommun även en offentlig aktör som säljer begagnade varor av samma typ, bara till lägre priser. Får de göra det?

Kommentarer

 • Hej Petra

  Tack för din fråga till Konkurrensverket.

  Konkurrensverket har inte möjlighet att göra bedömningar i enskilda fall som inte har utretts av oss och vi kan därmed inte ge något definitivt svar på om kommunens säljverksamhet är förenlig med konkurrensreglerna i det här fallet. Vi har också bara möjlighet att redogöra för de regelverk som omfattas av vårt tillsynsområde, dvs. konkurrensreglerna.

  Konkurrenslagen (2008:579) (KL) 3 kap. 27-32 §§ reglerar bestämmelserna om förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS). KOS-bestämmelserna reglerar situationen där t.ex. en kommun bedriver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur som inte utgör myndighetsutövning, alltså när kommunen agerar som ett företag på marknaden. Regeln ställer inte krav på att verksamheten ska ha ett vinstsyfte.

  Förbudsbestämmelserna är inte tillämpliga i fall där kommunen bedriver verksamhet som är förenlig med lag, det här fallet främst kommunallag (2017:725) och lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Huruvida kommunen med stöd av dessa lagar har befogenhet att bedriva den typen av utbildningsverksamhet som frågan tar sikte på är en bedömning som kommunen själv måste göra, rent kommunalrättsliga frågor ligger utanför Konkurrensverkets tillsynsområde.

  Förbudsbestämmelsen i 3 kap. 27 § KL tar sikte på säljverksamhet som:
  1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller
  2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.

  Av bestämmelsen i KL framgår inte något exempel på vad som kan vara snedvridande eller hämmande för konkurrensen. Exempel på konkurrensbegränsning som har utarbetats via praxis är till exempel ett fall där flera kommuner bildat ett kommunalförbund för räddningstjänst. Kommunalförbundet vägrade att ge ett privat företag tillgång till ett övningsfält för räddningstjänst som du kan läsa här. Ett annat exempel är en kommun tillhandahöll beställningstrafik genom sitt helägda aktiebolag. Beställningstrafiken var betydande och hämmade eller var ägnad att hämma förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Läs gärna mer om det här.

  Vill du läsa mer om bestämmelserna finns det ytterligare information på Konkurrensverkets webbplats. För vidare läsning kan jag även rekommendera att ni läser förarbetet till bestämmelserna i prop. 2008/09:231 främst s. 33 ff.

  Se gärna Konkurrensverkets interaktiva vägledning som kan ge vägledning av vad som gäller när det offentliga och privata konkurrerar på samma marknad Vägledning - privata företag och offentliga aktörer i konkurrens - vad gäller? | Konkurrensverket

  Välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor.

  Med vänlig hälsning,
  Louise

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.