Till senaste kommentaren

Orimligt krav som är konkurrensbegränsande vid upphandling av mejeri

Om en kommun ställer orimligt krav på hållbarhet för mejeri, som innebär att en grossist inte kan klara kravet utan endast producent. Hur hanteras det?
Har påtalat i frågor och svar att det är orimligt krav samt att det är konkurrensbegränsande men svaret är att de håller fast vid ställt krav. Hur går vi vidare?

Kommentarer

 • Hej Lena

  Tack för att du vänder dig till Konkurrensverket.

  Upphandlande myndigheter ska genomföra upphandlingar i enlighet med de grundläggande principerna som följer av upphandlingsregelverket. Detta innebär bland annat att den upphandlande myndigheten ska ställa krav som är proportionerliga, det vill säga nödvändiga och lämpliga samt har en koppling till upphandlingsföremålet och kan kontrolleras. För att bedöma om ett krav är proportionerligt måste en bedömning göras i det enskilda fallet.

  Som utgångspunkt har upphandlande myndigheter ett relativt stort utrymme att ställa krav som myndigheten själv önskar så länge den inte på ett otillbörligt sätt styr kravställningen mot en viss leverantör eller en viss produkt. Det är inte tillåtet för en upphandlande myndighet att utforma krav i syfte att enbart en leverantör ska kunna lämna anbud. Detta följer av att en upphandling inte får utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.

  En leverantör som bedömer att upphandlingsregelverket överträtts har möjlighet att ansöka om överprövning av upphandlingen. En leverantör kan ansöka om överprövning redan under anbudstiden. När en ansökan om överprövning av upphandlingen inkommer till förvaltningsrätten löper en förlängd avtalsspärr som innebär att den upphandlande myndigheten inte får teckna avtal innan domstolen har avgjort frågan.

  Vänliga hälsningar,
  Louise

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.