Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Örebro kommun dumpar priser på byte av filtersäck för fosforfälla

Hej,
Örebro kommun erbjuder en bytestjänst för enskilda avlopp där de byter filtersäck i s.k. fosforfällor för väsentligt lägre kostnad än vad privata aktörer kan erbjuda - är detta verkligen ok?

Hämtning, byte, behandling inklusive 500 kg filtersäck kostar 6 000 inklusive moms enligt kommunens taxa.
Billigaste pris jag kan hitta för 500 kg inklusive frakt (utan byte & behandling) ligger på 9 625 :- inklusive moms. Byte & bortforsling kostar säkert minst 2 000 :- utöver detta. Dvs, minst 11 625 :-

Hämtning, byte, behandling inklusive 1000 kg filtersäck kostar 11 000 inklusive moms enligt kommunens taxa.
1000 kg inklusive frakt (utan byte & behandling) ligger på 16 375 :-  inklusive moms. Byte & bortforsling kostar säkert minst 2 000 :- utöver detta. Dvs, minst
18 375 :-

Kommunen anger alltså ett pris för hämtning och behandling (500/1000 kg) vilket innebär att de tar 2 000:- för en 500 kg säck. Det lägsta pris jag hittar exklusive frakt hos privat aktör är 7 750:-
Motsvarande pris för 1000 kg säck är 14 500:- (kommunens pris är 9 000:-)

Avfallstaxa för fosforfilterbyte fr.o.m. 1 januari 2018
Bytesveckor för fosforfilter i Örebro kommun


Anders Peterson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Anders

  Tack för ditt tips till Konkurrensverket. Denna typ av tips från allmänheten är ett viktigt komplement till vår egen omvärldsbevakning.

  Konkurrensverket bedömer i varje enskilt fall om närmare granskning ska inledas. Detta sker med utgångspunkt i myndighetens prioriteringspolicy. Vid prioriteringen väger Konkurrensverket in hur allvarligt problemet eller företeelsen är, hur viktigt det är att få ett vägledande avgörande samt om någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera i frågan.

  De frågor du väcker är enligt min bedömning inte av konkurrensrättslig karaktär. Det följer av annan lagstiftning att det ytterst är kommunen som ansvarar för att hushållsavfall tas om hand, vilket ibland benämns avfallsmonopolet. Begreppet hushållsavfall omfattar även slamtömning. Huruvida hela eller delar av bortforslingen av hushållsavfall ska läggas ut på entreprenad eller handhas av kommunen som egenregi-verksamhet är i slutändan en kommunalpolitisk fråga.

  Taxor beslutas såvitt jag känner till av kommunfullmäktige. Sådana taxebeslut kan bli föremål för laglighetsprövning efter besvär från kommunmedlem till förvaltningsdomstol.

  Mer information om konkurrensreglerna och hur vi prioriterar tips och förfrågningar finns på vår hemsida, www.konkurrensverket.se

  Med vänlig hälsning
  Peter
  Peter Konkurrensråd

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.