Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Nya momsregler från den 1 juli inom vård- och omsorgsområdet

Konkurrensverket får för närvarande många frågor kring hur de planerade momsreglerna kommer att påverka konkurrensen mellan privat och offentligt bedriven vård och omsorg.

Nya momsregler för inhyrda privata vårdgivare är planerade att införas från och med den 1 juli 2019. Det innebär exempelvis att privata vårdcentraler som köper tjänster av bemanningsföretag kommer att få en högre kostnad jämfört med vårdgivare som drivs i landstingens regi. På kort sikt medför de här förändringarna en viss konkurrensnackdel för privata vårdgivare.

Bakgrunden är ett avgörande (7270-17) i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) från juni 2018 som rör frågan om undantag från skatteplikt för ett bemanningsföretag som hyr ut vårdpersonal. I sitt avgörande fastställde HFD att uthyrningen inte undantas från skatteplikt.

I oktober 2018 gjorde Skatteverket ställningstaganden som rör synen på frågan om skatteplikt vid uthyrning av personal inom vård och social omsorg. Istället för att se omsättningen som undantagen från skatteplikt ses den efter ställningstagandena som skattepliktig.

Om man som privat vårdgivare har synpunkter på Skatteverkets ställningstagande angående de nya momsvillkoren bör man överväga att vända sig direkt dit, eller till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Konkurrensverket har inte möjlighet att ingripa mot de förslagna skattereglerna.

Peter Konkurrensråd Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.