Lou

Vem kontrollerar att en upphandlande myndighet (förening, organisation) följer reglerna i sitt anbudsunderlag, att det ej är så snävt skrivet att det riktar sig till bara ett par  anbudsgivare (eller en som man redan vet), och att man skriver ett avtal baserat på det underlaget som anbudsunderlaget säger, att man ej gör ett avtal som stämmer överens med det?

Kommentarer

 • Tack för din fråga till Konkurrensverket.

  Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över upphandlande myndigheter i Sverige. Upphandlingsregleverket föreskriver hur inköpsprocessen hos en upphandlande myndighet ska gå till. Regelverket föreskriver att upphandlingar ska ske likabehandlande, icke- diskriminerande, proportionerligt, transparent och med ömsesidigt erkännande. Läs gärna mer om de grundläggande principerna här.

  Den leverantör som anser att en upphandlande myndigheten har överträtt upphandlingsregleverket kan ansöka om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten. Upphandlingen måste inte ha avslutats för att en leverantör ska kunna ansöka om överprövning och det krävs inte att leverantören har lämnat in ett anbud i upphandlingen. Läs gärna mer om överprövning här.

  Upphandlingslagstiftningen reglerar i princip uteslutande hur inköpsprocessen ska gå till. Det är civilrättsliga och avtalsrättsliga principer som reglerar förhållandet mellan den upphandlande myndigheten och leverantören inom ramen för kontraktet. För dessa regler är Konkurrensverket inte tillsynsmyndighet.
  Louise

 • En följdfråga:
  Om det inte är ngn annan som vill eller kan lämna ett anbud då är det ju ingen som kan överpröva upphandlingen o då kan man ju rikta upphandlingen till den enda anbudsgivaren hur som helst utan att följa LOU eller?
  John
 • Det krävs inte att en leverantör har lämnat in ett anbud i upphandlingen för att leverantören ska ha talerätt i en överprövningsprocess.

  Läs gärna mer om talerätt här
  Louise

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.