Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Löpande avtal

Kan en kommun (eller myndighet) ha ett "löpande avtal" på tex ett it-baserat verksamhetssystem som t ex omsorgssystem eller ekonomisystem som förlängs 1 år i sänder fram tills att någon part säger upp avtalet. Den typen av system är oftast uppbyggda med en engånslicens och ett införandeprojekt. Efter det utgår endast en årlig avgift på support & underhåll!

Kommentarer

 • Det finns inte så många bestämmelser om avtalslängd i upphandlingsregelverket. Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) får ramavtal inte gälla längre än fyra år om det inte finns särskilda skäl till varför avtalet ska vara längre. När det gäller avtal som inte är ramavtal är det inte närmare reglerat hur långt ett avtal får vara, men det måste finnas en slutpunkt. Man kan alltså inte ha ett tillsvidareavtal som automatiskt löper på tills det sägs upp.

  Beroende på avtalsföremålet kan det i ett enskilt fall finnas en gräns för hur långt ett avtal kan vara och fortfarande vara proportionerligt, men det får man avgöra från fall till fall.

  Det finns också en bestämmelse i LOU som säger att om det bara finns en leverantör som kan tillhandhålla det den upphandlande myndigheten behöver så kan myndigheten direktupphandla av den leverantören. Det kan vara tillämpligt i fall som det du beskriver - där en myndighet har ett IT-system som man behöver köpa service och underhåll till, och tillverkaren (t.ex.) av systemet har ensamrätt och är den enda som kan utföra det arbetet.

  Det kan fungera bra att direktupphandla i sådana fall, men man kan också hamna i en situation där leverantören helt själv kan bestämma priset och ge myndigheten ett ofördelaktigt avtal eftersom myndigheten inte kan konkurrensutsätta arbetet. Därför är det viktigt att man, när man t.ex. ska upphandla ett IT-system, tänker igenom hur upphandlingen ska göras och vilka villkor man ska ställa på rättigheter m.m. så att man inte sätter sig i en oönskad inlåsning till en viss leverantör.

  Om du vill läsa mer om upphandling av IT och inlåsningseffekter så har Konkurrensverket beställt en uppdragsforskningsrapport på ämnet, som du hittar på vår webbplats.


  Elin
 • Hej och tack för svaret!

  I dom aktuella fallen är det ju så att man sitter med gamla avtal som är skrivna på så sätt att dom förlängs med ett år i taget, dvs det är inte något slutdatum i avtalet. Det finns i dom här fallen ett antal leverantörer som kan leverera likvärdiga system.

  Är det en riktig tolkning av ditt svar att om man har sådana avtal är man skyldig att genomföra en ny upphandling där det finns ett tydligt slutdatum i avtalet?

  Janne
 • Hej igen

  Förutsatt att avtalet tecknades någon gång efter det att lagen om offentlig upphandling trädde i kraft är det en korrekt tolkning. Slöts det ursprungliga avtalet före 1994 kan man dock inte göra något åt detta.

  Med vänlig hälsning

  Elin
 • Hej, jag har behov av ett förtydligande
  Vid t.ex. inköp av ekonomisystem till en kommun så betalas en licens och det läggs stora pengar på integration av många befintliga försystem, tester och utbildning av många användare.
  Förutom licens avtalas även om uppdatering av systemet och support.
  Eftersom systemet kontinuerligt uppdateras så blir det aldrig gammalt. Det finns alltså aldrig något behov av att byta system förutsatt att leverantören hänger med i utvecklingen av sitt system.

  Det kan inte vara rimligt att lägga kostnader för ny licens och utbilda alla användare vart 4:e år för att byta ett väl fungerande system mot något likvärdigt. Ett byte innebär en upphandlingsperiod och införandeperiod på minst ett år.
  Björn
 • Hej! Tidsgränsen om fyra år gäller bara ramavtal. Leveransavtal har ingen tidsgräns enligt lag. Uppdateringarna får dock inte leda till att systemet blir så förändrat att det är ett helt annat system än från början.
  Ann Enhetschef och upphandlingsexpert

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.