Löpande avtal

Fråga 1: Kan en kommun eller myndighet ha "löpande avtal" efter avtalstiden löpt ut? Tex ett IT-baserat verksamhetssystem som efter den upphandlade avtalstiden, löper vidare om 1 år tills dess att någon part säger upp avtalet.

Fråga 2: Kan ett IT-system vars grundavtal tecknades 2008 förlängas vart annat år genom en direktupphandling om avtalsvärdet på förlängningen ligger under gränsen för direktupphandling.

Kommentarer

  • Som svar på din första fråga kan följande sägas. Som huvudregel ska upphandlande myndigheter annonsera sina inköp. När avtalstiden har löpt ut ska ett nytt inköp av samma vara eller tjänst annonseras. En upphandlande myndighet behöver inte annonsera inköp som understiger direktupphandlingsgränsen för varor eller tjänster av samma slag under ett räkenskapsår. Huruvida inköpet behöver annonseras eller inte beror alltså på det sammanlagda värdet av avtalet. En bedömning i det enskilda fallet måste göras.

    Som svar på din andra fråga kan följande sägas. Enligt 5 kap. 14 § LOU ska värdet av ett ramavtal uppskattas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras inom ramen för ramavtalet under löptiden. Om det sammanlagda värdet av ett ramavtal som tecknas på två år understiger direktupphandlingsgränsen behöver det alltså inte annonseras. Tilläggas kan göras att LOU ställer krav på att den upphandlande myndigheten dokumenterar samtliga inköp överstigande 100 000 kronor samt att myndigheten är skyldig att upprätta samt följa interna riktlinjer gällande direktupphandlingar.
    Louise

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.