Till senaste kommentaren

Leverantör får bara leverera till en återförsäljare

Har ett avtalsförslag där återförsäljaren kräver att leverantören inte levererar varor till annan än återförsäljaren. Ingen av parterna har mer än 15% marknadsandel. Kan detta falla under bagatellavtalsregeln?
Carl Lange Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Carl

  Tack för din fråga till Konkurrensverket.

  Konkurrensverket kan inte uttala sig i sakfrågor som vi inte själva har utrett. Svaret ska därför ses som generell vägledning och information om de regelverk vi tillämpar.

  Enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen (KL) är det förbjudet för företag att ingå avtal eller samarbeta på ett sätt som begränsar konkurrensen. Motsvarande förbud finns i artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och är tillämpligt om samarbetet kan påverka handeln mellan medlemsländerna i EU.

  Förbudet i 2 kap. 1 § KL omfattar både horisontella och vertikala samarbeten. Horisontella samarbeten är samarbeten mellan (faktiska eller potentiella) konkurrenter. Vertikala samarbeten är samarbeten mellan företag i olika försäljningsled, t.ex. en leverantör och en återförsäljare. Vanliga exempel på vertikala begränsningar är exklusivitetsförpliktelser, det vill säga bestämmelser som begränsar möjligheten för köparen eller säljaren att köpa eller sälja till andra än avtalsmotparten.

  För att ett samarbete ska omfattas av förbudsbestämmelsen krävs dock att samarbetet har en märkbar effekt på konkurrensen. Samarbeten av mindre betydelse som inte märkbart påverkar konkurrensen, s.k. bagatellavtal, omfattas inte av förbudsbestämmelsen. För att avgöra om det finns en märkbar effekt på konkurrensen tillämpas vissa tröskelvärden.

  Enligt Konkurrensverkets författningssamling KKVFS 2017:3 anser Konkurrensverket att om den totala årsomsättningen för varje avtalspart och till avtalsparten anknutna företag inte överstiger 30 miljoner kronor kan de tillsammans ha en marknadsandel på den relevanta marknaden om högst 15 procent utan att samarbetet omfattas av förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen.

  Jag hoppas att detta bringar klarhet i din fråga. Välkommen åter i annat fall.

  Med vänliga hälsningar
  Louise

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.