Till senaste kommentaren

Lagen om offentlig upphandling - likvärdig

I 9:e kapitlet, 4:e paragrafen står att man vid upphandling skall hänvisa till svensk eller internationell standard (antagligen typ EN-standard) eller likvärdig.
Min fråga rör begreppet likvärdig

Kan ett verk eller en myndighet ställa högre krav på noggrannhet eller kvalitet än vad en befintlig standard anger, om man bara är tydlig och transparent med vilka krav man har?
Hälsningar
Göran Sällfors
Göran Sällfors Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Göran

    Tack för din fråga till Konkurrensverket.

    Det finns ingen bestämmelse i upphandlingsregelverken som förbjuder en upphandlande myndighet från att ställa högre krav än rådande standarder. En upphandlande myndighet har som huvudregel en stor frihet att själv utforma sin upphandling för att tillgodose verksamhetens behov, under förutsättning att det inte strider mot de grundläggande upphandlingsprinciperna. Så länge kravet är förenligt med de grundläggande principerna är alltså inte en upphandlande myndighet förhindrad att ställa krav som går längre än EU-lagstiftning eller lag i någon medlemsstat.

    Med vänlig häsning,
    Louise

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.