Krav på tidigare erfarenhet

En upphandlare har ställt krav på att leverantörer måste presentera två referensuppdrag av mattransporter av varm/kyld mat motsvarande minst 600 000 kr/år, där leveranserna har skett under minst 1 år.
Mitt företag som är ny i branschen och har enbart ett mindre mattransport avtal sedan tidigare har inte möjlighet att komma in och lämna anbud.
Om alla upphandlare skulle kunna ställa sådant krav då kan mitt företag aldrig få in foten i marknaden.  Vad säger lagen om min situation?

Kommentarer

 • Hej Hamid

  Tack för din fråga till Konkurrensverket.

  Huvudregeln är att en upphandlande myndighet har relativt stor frihet att själv utforma kraven och villkoren i en upphandling. Detta följer av rättsfallet RÅ 2002 ref. 50. Kraven som den upphandlande myndigheten uppställer ska var lämpliga, proportionerliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Kraven får alltså inte vara strängare och mer belastande för leverantörerna än vad situationen kräver. Detta följer av den så kallade proportionalitetsprincipen som framgår av 4 kap. 1 § LOU.

  En leverantör som anser att den upphandlande myndigheten överrätt upphandlingslagstiftningen, till exempel genom att ställa onödiga eller för höga krav i en upphandling, har möjlighet att ansöka om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten. Det krävs inte att leverantören ska ha lämnat anbud i upphandlingen för att leverantören ska ha rätt att driva en sådan talan. Det krävs dock att leverantören har haft ett intresse i att tilldelas kontraktet.

  Välkommen att återkomma om du har ytterligare frågor eller funderingar.

  Med vänliga hälsningar,
  Louise
 • Tack Louise för ditt svar!
  Min fråga är då hur ska mitt företag att få chansen att etablera sig på marknaden om det är lagligt att kräva erfarenhet? Teoretiskt sett så kan ett nybildat företag eller bolag som är ny i branschen aldrig får chansen att vinna någon upphandling där erfarenhetskravet finns.
  Jag har varit med om liknande situation förut i samband med andra upphandlingar men efter diskussion med upphandlaren så nöjde de sig med att acceptera även att någon i företagsledningen har personligen erfarenhet av liknande uppdrag istället för att ha 3 referensuppdrag.
  Denna upphandlare vill inte gå med på det här och jag utestängs genom att den ställer sådant krav. Är detta rimligt och lagenligt? Hur kan mitt företag konkurrera med andra bolag då?
  Hamid
 • Hej igen

  Konkurrensverket kan inte svara på frågan om de kraven som ingår i upphandlingen är proportionerliga eller inte. Denna fråga är lämnad till en domstol att avgöra i det enskilda fallet vid en eventuell överprövningsprocess.

  Dessvärre kan Konkurrensverket inte heller ge några tips eller råd kring de affärsmässiga eller strategiska överväganden leverantörer står inför. Läs dock gärna det Upphandlingsmyndigheten skrivit i frågan om kvalificeringskrav och nystartade företag i denna länk.

  Med vänliga hälsningar,
  Louise

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.