Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Krav på integrationer mot en annan konkurrerande produkt

Är det rimligt att kräva integrationer med en annan konkurrerande produkt, när detta finns och ingår i produkten?

Anders Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Tack för din fråga till Konkurrensverket!

  Den upphandlande myndigheten bestämmer utifrån sina behov vad som ska upphandlas. Myndigheten har alltså ett förhållandevis stort utrymme att utforma upphandlingen och ställa de krav som myndigheten anser nödvändiga för att syftet med upphandlingen ska tillgodoses.

  De krav som ställs ska däremot vara förenliga med de grundläggande principerna för offentlig upphandling. Om ett krav är proportionerligt, dvs om kravet står i rimlig proportion till det som upphandlas, måste bedömas i varje enskilt fall. Detta eftersom förutsättningarna i olika upphandlingar kan variera från fall till fall.

  När det gäller IT-system och liknande finns det uppenbara risker för att inlåsningseffekter uppstår när man väl en gång skaffat ett system. Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport från 2016 berör denna problematik, kopplat till upphandling eller konkurrens.

  Ytterst kan en leverantör som anser sig lidit eller kan komma att lida skada av att en upphandlande myndigheten har brutit mot principerna ansöka om överprövning av upphandlingen.


  Med vänlig hälsning,
  Mahshid

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.