Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Köp mellan statliga myndigheter

Hej,
Enligt Konkurrensverkets skrivelse "Ställningstagande 2018:1", finns ingen skyldighet för statliga myndigheter att tillämpa upphandlingslagstiftningen vid anskaffningar från varandra om de ingår i samma rättssubjekt (staten) och därigenom juridiskt inte är fristående från varandra.

Hur förhåller sig detta ställningstagande till dom mål nr 7355-16 Kammarrätten i Stockholm? Där gjordes bedömningen att trots att både Riksarkivet och Kungliga biblioteket är en del av den juridiska personen staten, så ansågs de vara så fristående från varandra att Kungliga biblioteket ansågs vara en upphandlande myndighet och Riksarkivet en leverantör enligt LOU och att upphandlingsplikt därmed förelåg.

Kommentarer

  • Hej & tack för din fråga till Konkurrensverket

    Med vårt ställningstagande vill vi klargöra Konkurrensverkets uppfattning i en viktig rättsfråga. Någon särskild bedömning av den så kallade Deponadomen (mål nr 7355-16) görs dock inte inom ramen för vårt ställningstagande.

    Med vänlig hälsning
    Peter

    Peter Konkurrensråd

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.