Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Är köp mellan statliga myndigheter upphandlingspliktiga eller inte?

Hej KKV!
I ert yttrande 349/2018 nämner ni i sista stycket att "KKV har inlett ett arbete med avsikt att under hösten 2018 redogöra för sin bedömning av upphandlingsreglernas tillämplighet på denna typ av överenskommelser mellan statliga myndigheter".
Vet ni hur det går/gått med det arbetet - ev reviderad tidplan?
Ser verkligen fram emot en fördjupad analys i frågan.

Kommentarer

 • Hej Ulf,

  Enligt Konkurrensverkets bedömning finns ingen skyldighet för statliga myndigheter att tillämpa upphandlingslagstiftningen vid anskaffningar från varandra om de ingår i samma rättssubjekt (staten).

  Du hittar Konkurrensverkets ställningstagande i frågan om en statlig myndighets anskaffningar från en annan statlig myndighet omfattas av upphandlingsskyldighet på vår webbplats.


  Med vänlig hälsning,
  Mahshid Upphandlingsjurist
 • Hej

  Kommer KKV utveckla sitt ställningstagande om "deponadomen" (ställningstagande 2018:1) med anledning av HFD 2021 Ref 35 (Högsta förvaltningsdomstolens dom den 10 juni 2021 i mål nr 4998-20)?

  Intrycket är att många myndigheter fortfarande inte "litar på" att staten är en och samma i det här avseendet.

  Vänligen
  Ulrika
  Ulrika
 • Kommer Konkurrensverket att utveckla sitt ställningstagande (om Deponadomen) med anledning av HFD 2021 ref 35?
  Ulrika
 • Hej Ulrika,

  Tack för frågan om huruvida Konkurrensverket kommer att utveckla ställningstagande 2018:1 om anskaffningar mellan statliga myndigheter, med anledning av HFD 2021 ref 35.

  LOU är inte tillämplig när en statlig myndighet anlitar en annan statlig myndighet som ingår i samma rättssubjekt, exempelvis för utförande av tjänster. Detta bekräftas även av Högsta förvaltningsdomstolens resonemang att en statlig myndighet inte kan ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling. Det pågår ett arbete hos oss med att utveckla ställningstagandet med anledning av domen och vi kommer att publicera en uppdaterad version av ställningstagande inom kort.

  Vänliga Hälsningar,
  Alexander Upphandlings- och konkurrensrättsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.