Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Är köp mellan statliga myndigheter upphandlingspliktiga eller inte?

Hej KKV!
I ert yttrande 349/2018 nämner ni i sista stycket att "KKV har inlett ett arbete med avsikt att under hösten 2018 redogöra för sin bedömning av upphandlingsreglernas tillämplighet på denna typ av överenskommelser mellan statliga myndigheter".
Vet ni hur det går/gått med det arbetet - ev reviderad tidplan?
Ser verkligen fram emot en fördjupad analys i frågan.

Kommentarer

  • Hej Ulf,

    Enligt Konkurrensverkets bedömning finns ingen skyldighet för statliga myndigheter att tillämpa upphandlingslagstiftningen vid anskaffningar från varandra om de ingår i samma rättssubjekt (staten).

    Du hittar Konkurrensverkets ställningstagande i frågan om en statlig myndighets anskaffningar från en annan statlig myndighet omfattas av upphandlingsskyldighet på vår webbplats.


    Med vänlig hälsning,
    Mahshid Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.