Till senaste kommentaren

Konsekvenser av tvist lämnad till tingsrätt för avgörande;

Är en pågående tvist beträffande fakturor gällande ett av flera pågående  direktupphandlade engagemang med upphandlande  kommun, tillräckligt skäl, för att diskvalificera leverantör och cirkulera detta beslut internt inom myndigheten och därigenom förhindra leverantörens normala åtagande gällande övriga åtagande? Och tillräckligt skäl för ett konsekvent bestrida alla övriga tidigare och kommande fakturor gällande direktupphandlade tjänster, varor;

Kommentarer

 • Hej Hans

  Tack för att du vänder dig till Konkurrensverket.

  Konkurrensverket kan inte svara på sakfrågor som vi inte själva har utrett. Vi ger däremot gärna upplysningar om det regelverk vi tillämpar i vårt tillsynsarbete mot upphandlande myndigheter i Sverige. Denna generella upplysning vi ger fungerar som vägledning i de frågor som inkommer till oss.

  Frågan du ställer verkar bottna inte endast i upphandlingslagstiftningen. Som jag uppfattar frågan bör svaret snarare sökas i det/de avtal som finns mellan leverantören och upphandlande myndigheten den samt de civilrättsliga reglerna som reglerar avtalsförhållandet. Vad parter får och inte får göra inom ramen för ett upphandlat kontrakt regleras inte upphandlingslagstiftningen (som är en ren procedurlagstiftning för hur själva inköpet får gå till). Frågor gällande till exempel fakturering och konsekvenser av att den upphandlande myndigheteten inte fullföljer betalningsåtagande är därmed en fråga som inte faller inom Konkurrensverkets tillsynsverksamhet.

  Har du ytterligare frågor får du gärna återkomma till oss alternativt kontakta oss per telefon på nummer 08- 700 16 00.

  Med vänlig hälsning,
  Louise

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.