Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Konkurs

Hej,

I pågående bredbandsprojekt (4 st) har en stödmottagare drabbats av att en upphandlad entreprenör gått i konkurs. Entreprenaderna befinner sig i olika faser men inget delprojekt är slutfört.

Utifrån 17 kap 13§ i LOU 2016:1145 finns det möjlighet att byta leverantör utan ny konkurrensutsättning om den nye leverantören träder in i den ursprungliga leverantörens ställe genom att konkursboet säljer hela eller delar av sin verksamhet, samt att det inte medför väsentliga ändringar av kontraktet eller ramavtalet.
En underleverantör till leverantören också får inträda i leverantörens ställe utan ny upphandling.

Vi har fått följande följdfrågor från stödmottagaren som vi skulle behöva hjälp med snarast.
Fråga 1. Antag att det finns en leverantör som är beredd att i huvudsak ta över hela kontraktet enligt avtalet förutom att:
 1. Nya leverantören vill ha ny tidplan samt inte ta över upplupna viten
 2. Alla viten för förseningar blir kopplade till nya tidplanen.
Är detta OK för byte av leverantör eller anses detta som väsentlig ändring av kontraktet?
 
Fråga 2. I förutsättningarna för att byta leverantör utan konkurrensutsättning står att konkursboet ”säljer” sin verksamhet. Är det OK att leverantören köper konkursboet för noll (0) kr?
 
Fråga 3.  I kontrakten ingår tre huvuddelar schaktning/ grävning, material samt fiberarbeten . Antag att det finns leverantör som är beredd att överta/ köpa delar av kontraktet tex fiberarbeten till villkor enligt befintligt avtal men inte vill ta över materialanskaffning samt schaktning/grävning. Den nya leverantören för fiberarbeten kräver ny tidplan samt viten kopplade till nya tidplanen. Resterande arbeten i kontraktet upphandlas/ konkurrensutsätts antingen genom ny upphandling eller nyttjande av befintliga ramavtal. Är det OK att på detta sätt överlåta kontraktets fiberarbeten? 
 
Fråga 4. Förutsättningar enligt fråga 3 kompletterat med att den leverantör som övertar fiberarbeten har varit underleverantör till den entreprenör som gått i konkurs för kontraktet. Är det OK att på detta sätt överlåta kontraktets fiberarbeten?

Tack så mycket på förhand för skyndsam återkoppling.

Kommentarer

 • Hej Erik,

  Inledningsvis vill jag även säga att Konkurrensverket inte kan uttala sig i enskilda fall utan att ha utrett det först, men jag kan ge följande generell information som kan vara till viss vägledning.

  Reglerna om byte av leverantör återfinns som du skriver i 17 kap. 13 § LOU. Där framgår i första stycket ett kontrakt eller ramavtal får ändras genom att en leverantör byts ut mot en annan leverantör utan en ny upphandling om de nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar, inklusive uppköp, sammanslagning, förvärv eller insolvens, och att det här inte medför andra väsentliga ändringar av kontraktet eller ramavtalet.

  Av tredje stycket framgår att en underleverantör till en leverantör får, utan en ny upphandling, inträda i leverantörens ställe till följd av en överenskommelse mellan leverantören, myndigheten och underleverantören.

  Vidare måste även de grundläggande principerna om likabehandling, öppenhet med mera att respekteras.

  En bedömning om en ändring är tillåten eller inte måste göras i varje enskilt fall.

  För upphandlingsstöd kan du även vända dig till Upphandlingsmyndigheten. Du kan även läsa mer om väsentliga ändringar här.

  Sara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.