Till senaste kommentaren

Konkurrerande verksamhet med stöd av skattepengar

En konkurrerande verksamhet har fått bidragsstöd från staten för att ge bort jobb gratis. Hur ska man ställa sig till detta rent konkurrensmässigt?

Kommentarer

 • Hej Erik!

  Tack för ditt inlägg i vårt frågeforum.

  Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. I detta ingår bl.a. att spåra upp och beivra allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna, t.ex. missbruk av dominerande ställning eller karteller. Det är först när det finns förhållandevis tydliga indikationer på en överträdelse av konkurrenslagen, t.ex. i form av ett konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning eller en konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet som Konkurrensverket kan agera.

  Den fråga du tar upp rör statsstöd. Tillämpningen av statsstödsreglerna ligger utanför Konkurrensverkets uppdrag och utanför konkurrenslagen. Vi kan inte effektivt utreda och ingripa mot statsstödsåtgärder med stöd av konkurrenslagen.

  Statsstödsreglerna är förvisso en konkurrensreglering, men det är EU-kommissionen som har ansvar för tillämpningen av EU:s regler om statligt stöd till företag. För aktuell information med anledning av coronakrisen, se kommissionens webbplats: State aid rules and COVID-19 (på engelska).

  Det finns ett formulär att fylla i för att framföra klagomål på statsstöd som du misstänker vara olagligt på länken:
  https://ec.europa.eu/competition/forms/intro_sv.html


  Vänligen
  Per Sakkunnig

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.