Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kommunalt ägt bolag som upphandlar underentreprenör – LOU eller inte?

Hej!

Jag har en fundering som rör upphandling/långvarigt samarbete mellan kommunalt ägt bolag och privat aktör som agerar leverantör/underentreprenör till det kommunala bolaget.

Främst är det med fokus på till 100 procent kommunalt ägda energibolag, som marknadsför och säljer större solcellsinstallationer. Sällan har det kommunala energibolaget egen entreprenadverksamhet, utan anlitar ett privat bolag för installationsarbetet. Det kan ofta röra sig om affärsvärden i ett spektra om några hundra tusen till flera miljoner kronor per installation.

Kan det kommunala energibolaget i sådana här fall handla upp en entreprenör utan att det klassas som offentlig upphandling, eller bör varje enskild entreprenad utlysas inom LOU?

Det normala fallet idag är att det handlas upp utan offentlig upphandling, eller att det kommunala energibolaget använder en och samma leverantör löpande.

Tack!

Kommentarer

 • Hej och tack för ditt inlägg på vårt frågeforum!

  Inledningsvis vill jag säga att Konkurrensverket inte kan uttala sig i ett enskilt fall som vi inte utrett. Men jag kan ge generell information som kan vara till viss vägledning i din fråga.

  Förutsatt att den privata aktören inte är ett offentligt styrt organ blir svaret följande.

  En upphandlande myndighet är skyldig att upphandla enligt upphandlingsreglerna om det rör sig om en anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenad genom tilldelning av kontrakt. Om det är en anskaffning och ett kontrakt så är alltså huvudregeln att det ska annonseras och konkurrensutsättas. Detta framgår av
  1 kap. 2 § LOU.

  Eftersom det i din fråga rör sig om ett kommunalt energibolag kan det i stället bli lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF, tillämplig.
  Huvudregeln är densamma som för LOU och motsvarade bestämmelse finns i
  1 kap. 2 § LUF.

  Det finns däremot undantag till huvudregeln om annonseringsplikt då det är tillåtet att direktupphandla. Det kan t.ex. vara om inköpen inte omfattas av upphandlingsreglerna eller om värdet av direktupphandlingen inte överstiger en särskild beloppsgräns. Om inköpet omfattas av LOU är denna beloppsgräns 586 907 kronor. Om inköpet omfattas av LUF är beloppsgränsen lite högre, 1 092 436 kronor.

  Avslutningsvis vill jag säga att om du misstänker en överträdelse av upphandlingsreglerna kan du tipsa oss om det.


  Med vänlig hälsning,
  Mahshid

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.