Till senaste kommentaren

Kommunal konkurrens vid offentlig upphandling

Hej,

Jag undrar om det föreligger ett problem (utöver kommunallagen) mellan LOU och konkurrenslagen när kommunala bolag lämnar anbud i en offentlig upphandling. Är det problematiskt ur ett konkurrenshänseende att det mest kostnadseffektiva alternativet måste väljas samtidigt som det anbudsgivande kommunala bolaget som huvudregel måste erbjuda tjänsten/varan till självkostnadspris?

Tack.
Louise Andersson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Louise,

  Tack för din fråga.

  I Konkurrenslagen finns bestämmelser som reglerar vissa av de situationer som kan uppstå när offentliga aktörer (t.ex. kommunala bolag) agerar på konkurrensutsatta marknader. Läs gärna mer om det här: https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/lagar-och-regler/konkurrensbegransande-offentlig-saljverksamhet/

  Som sammanfattande svar på din fråga kan en säljverksamhet som bedrivs av ett kommunalt bolag snedvrida eller hämma konkurrensen. Frågan om den verksamhet eller det förfarande som tillämpas (t.ex. underprissättning) ändå kan vara tillåtet, med följden att intresset av att upprätthålla konkurrensen på marknaden får stå tillbaka för andra intressen, beror främst på vilket stöd det kommunala bolaget har för att bedriva den aktuella verksamheten.

  Utanför den direkta ramen för frågan kan också nämnas att det finns vissa undantag från självkostnadsprincipen, se 1 kap. 3 § lagen om kommunala befogenheter.
  Alexander Upphandlings- och konkurrensrättsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.