kommunal bilpool

är det möjligt för en kommun att driva en bilpool för medborgarna med kommunens fordon som annars står stilla efter "kontorstid"

Kommentarer

 • Hej Fanny,

  Tack för din fråga.

  Konkurrensverket har inte möjlighet att göra bedömningar i enskilda fall som inte har utretts av oss. Generellt kan nämnas det finns bestämmelser i 3 kap. 27-32 §§ konkurrenslagen (2008:579) om s.k. konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) som sätter vissa gränser för hur kommuner och andra offentliga aktörer får agera när de verkar på en konkurrensutsatt marknad. Vad gäller situationen att en kommun driver en bilpool för medborgarna med kommunens fordon så är det tänkbart att ett sådant agerande skulle kunna vara förenligt eller oförenligt med KOS-reglerna beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

  Du kan läsa mer om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet på följande sida: https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/konkurrensbegransande-offentlig-saljverksamhet/

  Återkom gärna om du har fler frågor.

  Vänliga Hälsningar,
  Alexander Upphandlings- och konkurrensrättsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.