Till senaste kommentaren

Kan statligt stöd få lov att snedvrida konkurrensen mellan företag?

Hej.
I pandemins spår så har regeringen utvecklat ett omsättningsbaserat stöd för enskilda näringsidkare. 2 företag i samma bransch kan tappa lika mycket omsättning i en specifik verksamhetsgren. Ett av företagen kan vara berättigade till stöd men inte det andra. Hur kan detta vara tillåtet? Finns det ingen konkurrenslagstiftning kring detta?
Karl-Johan Thim Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Karl-Johan!

  Tack för ditt inlägg i vårt frågeforum.

  Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. I detta ingår bl.a. att spåra upp och beivra allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna, t.ex. missbruk av dominerande ställning eller karteller. Det är först när det finns förhållandevis tydliga indikationer på en överträdelse av konkurrenslagen, t.ex. i form av ett konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning eller en konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet som Konkurrensverket kan agera.

  Den fråga du tar upp rör statsstöd. Tillämpningen av statsstödsreglerna ligger utanför Konkurrensverkets uppdrag och utanför konkurrenslagen. Vi kan inte effektivt utreda och ingripa mot statsstödsåtgärder med stöd av konkurrenslagen.

  Statsstödsreglerna är förvisso en konkurrensreglering, men det är EU-kommissionen som har ansvar för tillämpningen av EU:s regler om statligt stöd till företag. För aktuell information med anledning av coronakrisen, se kommissionens webbplats: State aid rules and COVID-19 (på engelska).

  Vänligen
  Martin Bäckström

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.