Till senaste kommentaren

Kan man som privatperson vara anställd på två IT-företag samtidigt utan att bryta Konkurrensförbud?

Hej,

Jag har en fråga angående Tekniktjänsteavtal som lyder:
3:3 Konkurrensförbud och bisysslor:
En tjänsteman får inte utföra arbete eller direkt eller indirekt bedriva ekonomisk verksamhet för ett företag, som konkurrerar med arbetsgivaren. En tjänsteman får inte heller åta sig uppdrag eller bedriva verksamhet, som kan inverka negativt på hans arbete i tjänsten. 

Om jag som privatperson är timanställd på ett konsultbolag där jag har ett uppdrag för ett företag på bara ett fåtal timmar i veckan. Kan jag då ta på mig ett heltidsarbete inom IT för ett annat företag samtidigt eller bryter jag då ovanstående konkurrensförbud då båda företagen är inom IT? Jag tänker eftersom IT är väldigt bredd så borde det inte vara några problem?
Stefan Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Stefan,

    Tack för din fråga.

    Frågor om tolkning av konkurrensklausuler i anställningsavtal är främst av arbetsrättslig karaktär och faller därmed till stor del utanför Konkurrensverkets tillsynsområde. Konkurrensverket har inte heller möjlighet att göra bedömningar i enskilda fall som inte har utretts av oss. Mot den bakgrunden kan vi inte ge något besked om dina möjligheter att inneha parallella anställningar hos två företag inom IT-branschen, annat än att det i första hand är ur ett arbetsrättsligt perspektiv som frågan får undersökas närmare.

    Vänliga Hälsningar,
    Alexander Upphandlings- och konkurrensrättsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.