Inhämtning av Verksamhetsavfall

Hej.
Får kommunal verksamhet konkurrera gentemot privata aktörers insamling av verksamhetsavfall, ex brännbart verksamhetsavfall, returpapper m.m?
David Bjerne Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej David,

    Tack för din fråga.

    Kommuner ansvarar för hanteringen av vissa typer av avfall (hushållsavfall m.m.), se främst 15 kap. 20-20 a §§ miljöbalken. För avfall som faller utanför det området kan konkurrenslagens regler om s.k. konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet bli tillämpliga beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. De reglerna finns i 3 kap. 27-32 §§ konkurrenslagen och du kan läsa mer om dem här. Mycket översiktligt är dock svaret på din fråga att det inte finns något generellt konkurrensrättsligt förbud mot att kommunal verksamhet konkurrerar med privata aktörers insamling men att det skulle kunna vara problematiskt beroende på hur verksamheten bedrivs, hur det påverkar marknaden m.m.
    Alexander Upphandlings- och konkurrensrättsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.