Ideell förening

Vi är 4 stycken instruktörer . Nr 1 skickar mail till styrelse och kommer inte hålla fler kurser och tackar för sig . Det hålls ett digitalt möte om mailet och Nr 1 ska fundera på sitt beslut . Efter 2 veckor skickar Nr 1 in mail och skriver att det blir en paus och kan tänka sig att komma tillbaka om behovet finns i framtiden . Nr 1 och Nr 2 startar ett bolag med exakt samma tjänster och medlemmar ser deras annonser via sociala nätverket . Min fråga , Nr 1 är vad , vilande instruktör eller han Nr 1 slutat ? Nr 2 vill vara kvar med en fot I det nya samarbetet mellan Nr 1 o Nr 2 , kan man göra så ? Finns inga "regler " vad som gäller?
Malin Larsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Konkurrenslagen (2008:579, KL) är ett förhållandevis snävt regelverk och det finns inget generellt förbud mot att personer verksamma inom en ideell förening också är verksamma inom ett företag inom ett liknande område som det som den ideella föreningen är verksam inom. Det är först om två eller flera företag ingår avtal som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt som förfarandet riskerat att vara otillåtet (konkurrenslagen innehåller även förbud mot missbruk av dominerande ställning och s.k. konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet). Utifrån det som du beskriver framstår det som osannolikt att agerandet skulle vara problematiskt i konkurrensrättsligt hänseende, men Konkurrensverket kan inte göra bedömningar i enskilda situationer som inte har utretts av oss.

    Du kan läsa mer om konkurrensreglerna här: https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/.
    Alexander Upphandlings- och konkurrensrättsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.