Till senaste kommentaren

Gruppundantaget vertikala konkurrensbegränsningar

Hej,

Då ett avtalsförhållande ses till för bedömning av om det kan falla inunder gruppundantaget för vertikala konkurrensbegränsande bestämmelser, är det endast marknadsandelar för de två företagen som utgör avtalsparter som är avgörande, eller spelar det någon roll om den ena avtalspartens moderbolag har en mer omfattande marknadsandel (ex. över 40 %) ?

Tack på förhand!
Therese Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Therese!

  Tack för din fråga i vårt frågeforum.

  I avsnitt V i kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar anges hur marknadsandelar ska beräknas. Jag föreslår att du börjar med att titta på dessa. Du hittar riktlinjerna här: http://www.konkurrensverket.se/globalassets/konkurrens/pm/kommisionens-riktlinjer-om-vertikala-begransningar.pdf.

  Vänligen


  Martin Jurist
 • Hej Martin!

  Tack för din snabba

  Jag har gått igenom den vägledning som går att finna i riktlinjerna, men såvitt jag kan se berörs inte frågan om en avtalsparts ägarförhållanden. Innebär faktumet att det inte särskilt anges räknas in när man avgör frågan om marknadsandelar att det inte är relevant? Det vill säga, att man endast ser till de bilagt som är direkta avtalsparter? Stort tack!
  Therese
 • Det är en fråga som man behöver titta på i det enskilda fallet beroende på hur t.ex. hur fristående dotterbolaget är från moderbolaget.

  Som utgångspunkt skulle jag dock utgå från att man räknar samman både moder- och dotterbolags marknadsandel om det inte finns några starka skäl mot en sådan beräkning.
  Martin Jurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.