Till senaste kommentaren

Grön rot skattereduktion på material

Hej!
De nya reglerna för grön rot som träder i kraft vid årsskiftet innebär att vissa företag kan erbjuda ett skattereduktion på material till sina kunder, medans andra företag som säljer samma material inte har den möjligheten.

Skatteverket skriver : "I de fall kunden själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. I denna situation medges alltså inte skattereduktion för materialkostnaden."
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html

I praktiken innebär det att företag som inte erbjuder installationstjänster, men däremot material inte kan erbjuda kunder 15 % skattereduktion på material, och sätts därför i en artificiell konkurrensnackdel.

Det tidigare stödet som var utformat som ett bidrag och inte ett avdrag anmärkte inte om material, och installation inhandlades från olika företag av slutkunden. Stödet var en procentsiffra på den totala kostnaden.

Företag som enbart erbjuder material sätts nu i underläge mot företag som erbjuder installationer och material (sk nyckelfärdiga lösningar) utan någon tillsynes anledning. Är detta verkligen helt korrekt?


Kommentarer

 • Hej John!

  För kännedom kommer Konkurrensverket återkomma med svar i din fråga senare idag eller senast imorgon.

  Hälsar

  Martin Bäckström
 • Hej John,

  Tack för ditt inlägg i vårt frågeforum.

  Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. I detta ingår bl.a. att spåra upp och beivra allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna (t.ex. missbruk av dominerande ställning eller karteller) eller upphandlingsreglerna (t.ex. otillåtna direktupphandlingar).

  Hur skattereglerna är utformade är förvisso något som kan påverka konkurrensen på en marknad. Det Konkurrensverket gör på området är i första hand att lämna synpunkter i de fall vi är remissinstans förslag. Så var det även i detta fall, där vi lämnade förslaget utan synpunkt. Dock kan jag inte se att den fråga som du tar upp berördes inom ramen för den promemoria som låg till grund för vårt remissvar, och vi har således inte kännedom om varför skattereduktionen ser ut som den gör i detta avseende.

  Du kan läsa vårt remissvar och även ta del av Finansdepartementets förarbete till förslaget om skattereduktion för installation av grön teknik på följande länk: https://www.regeringen.se/remisser/2020/05/remiss-av-promemorian-skattereduktion-for-installation-av-gron-teknik/.

  Vad gäller din fråga om det är korrekt eller inte, så skulle jag föreslå att du ställer den till Skatteverket i första hand. Jag utgår från att det är Skatteverket som utformar de närmare villkoren för den aktuella skattereduktionen och då vet Skatteverket varför skattereduktionen utformats som den gjort, dvs. varför man inte ges avdrag vid rena materialinköp (utan någon installation).

  Vänligen

  Martin Bäckström

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.