Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Genomföra samordnad upphandling med privata aktörer som avtalsanvändare

Hej,

Är det möjligt för en upphandlande myndighet att genomföra en samordnad/gemensam upphandling med fristående privata organisationer som avtalsanvändare? Ur ett upphandlingsjuridiskt perspektiv tycks det inte finnas några hinder, men vad gäller konkurrensrättsligt?

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga till Konkurrensverket

  I konkurrenslagen finns ett förbud med EG-rättslig bakgrund som förbjuder företag att ingå konkurrensbegränsande avtal som märkbart begränsar konkurrensen på en avgränsad marknad (relevant marknad). För anbudsgivande företag är det viktigt att fundera över om företaget i fråga har kapacitet att lämna ett självständigt anbud. Om företaget har detta kan samverkan med konkurrenter strida mot konkurrensreglerna.

  För en beställare är det centralt att inte skapa plattform för lagstrid samverkan mellan konkurrerande företag. En sådan samverkan kan också träffas av nämnda förbud (jmfr 2 kap. 1 § konkurrenslagen/artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

  Med vänlig hälsning
  Peter
  Peter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.