Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Full kostnadstäckning enligt förordning om uppdragsutbildning

Hejsan,

Ett statligt lärosäte kan bedriva uppdragsutbildning enligt förordningen om uppdragsutbildning (2002:760). Enligt förordningens 5 § ska avgiften för uppdragsutbildningen beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Min fråga är: om avgiften, baserat enligt beräkningen ovan, beräknas till ett värde som understiger värdet hos jämförbara privata alternativ, är det då ett brott mot KOS-reglerna eller utgör det ett undantag enligt 3:27 andra stycket konkurrenslagen eftersom beräkningsmodellen framgår av förordning som är bindande för lärosätet?

mvh,
Emmelie Rova Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Emmelie och tack för din fråga till Konkurrensverket

  Allmänt sett gäller följande, vilket följer av förarbetena till konkurrenslagen.

  När statsmakterna efter en avvägning mellan olika allmänna intressen beslutat om offentliga regleringar som medför konkurrenshämmande verkningar kan den situationen uppkomma att konkurrenslagen inte allas ska tillämpas. Konkurrensbegränsande avtal eller villkor vilka inte ger uttryck för den fria partsviljan, utan är en direkt och avsedd effekt av lagstiftning eller en ofrånkomlig följd av denna, kan således inte angripas med stöd av konkurrenslagen.

  Med vänlig hälsning
  Peter
  Peter Konkurrensråd

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.