Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Frågor och svar vid upphandling

Håller på med en upphandling, där sista anbudsdag är i mitten av v.33. Under upphandlingsföreskrifterna står att på grund av sommarledighet kommer frågor inte att besvaras under v.28-31, 4 veckor.
Med andra ord så kan det bli så att väldigt många frågor kommer att besvaras under vecka 32, som kan innebära produktförändringar i produktspecifikationen, med mindre än en vecka kvar till sista anbudsdag i veckan efter. Är det en rimlig tid att bearbeta eventuella förändringar som kan bli?
Ställde fråga och önskade att de skulle flytta fram sista anbudsdag med nån vecka men det accepterades inte.

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga!

  Av 11 kap. 8 § LOU framgår bland annat att tidsfristen för lämnandet av anbud måste förlängas om leverantörerna behöver kompletterande information för att kunna utarbeta ett anbud och myndigheten inte lämnar ut denna kompletterande information i enlighet med 12 kap. 11 § LOU. Av 12 kap. 11 § LOU framgår att upphandlande myndighet efter begäran från leverantör ska ge kompletterande upplysningar rörande upphandlingsdokumentet senast sex dagar (fyra dagar vid ett påskyndat förfarande enligt 11 kap. 10 § LOU) före sista anbudsdagen, om upplysningarna har begärts i god tid.

  Av 11 kap. 8 § LOU följer vidare att om väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten måste tidsfristen för att komma in med anbud förlängas. Om det skulle vara så att svaren på frågorna som ställts under upphandlingen innebär en väsentlig förändring av de krav som ställts, måste tidsfristen för upphandlingen alltså förlängas.

  Viktigt att anmärka angående dessa nämnda regler är att de enligt 1 kap. 4 § LOU är tillämpliga endast för det fall att upphandlingens värde överstiger tröskelvärdena i 5 kap. 1 § LOU. Om upphandlingens värde är lägre än dessa tröskelvärden ska istället 19 kap. LOU tillämpas. Av 19 kap. 28 § LOU framgår att den upphandlande myndigheten måste lämna ut kompletterande information senast sex dagar före sista anbudsdagen, om frågorna ställts i god tid. Oaktat om det rör sig om en upphandling över eller under tröskelvärdena finns alltså en rätt att få svar på frågor senast sex dagar (beroende på förfarande) före sista anbudsdagen, om frågorna ställts i god tid.

  Avslutningsvis finns också anledning att nämna möjligheten till överprövning enligt 20 kap. LOU. Vid överprövning kan en domstol enligt 20 kap. 6 § LOU besluta att upphandlingen måste göras om eller att rättelse måste vidtas om den upphandlande myndigheten brutit mot någon bestämmelse i LOU och detta lett till skada eller kan komma att leda till skada för en leverantör. Enligt 6 kap. 7 § LOU ska den upphandlande myndigheten utforma upphandlingsdokumenten på ett sådant sätt att leverantörerna ska kunna bedöma huruvida de vill lämna anbud eller inte. Om förfrågningsunderlaget inte ger tillräckligt med information för att kunna lämna ett anbud kan detta alltså eventuellt läggas till grund för en överprövning.

  Vänliga hälsningar,

  Klara

  Klara

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.