Till senaste kommentaren

Fråga om samarbete inom koncern där dotterbolag har olika ramavtal med samma upphandlande myndighet

Frågan gäller hur man kan hantera att man har leverantörer i olika ramavtal eller enskilda avtal som ägs av samma koncernmoder, och där man riskerar att ena systerbolaget (arkitekt) kan misstänkas dela information som erhållits i ett uppdrag i ena ramavtalet för att underlätta andra systerbolagets (byggföretag) chanser i det andra ramavtalet vid förnyad konkurrensutsättning - tex genom att dela ej publicerad information eller föreskriva konstruktioner som gynnar byggföretaget. Bör man som upphandlande myndighet hantera denna risk vid tecknande av avtal, och kan man göra det på något sätt genom upphandlingsreglerna eller genom avtalsvillkor? Eller är denna typ av samarbete inom koncern inte att beteckna som ett otillbörligt samarbete och upphandlande myndighet inte skyldig att hantera risken? Om det krävs misstanke om faktiskt samarbete kan ju inte risken hanteras i upphandlingsskedet.
upphandlare Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej

  Tack för din fråga till Konkurrensverket.

  Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över upphandlande myndigheter och konkurrenslagen (KL) i Sverige. Konkurrensverket kan inte uttala sig i sakfrågor som inte har utretts av oss själva. Vi lämnar däremot gärna information om de regelverk vi tillämpar som allmän vägledning.

  2 kap.1 § KL förbjuder sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt är förbjudna. Förbudet omfattar dock inte företag som tillhör samma ekonomiska enhet. Dessa företag anses inte agera självständigt i förhållande till varandra och är därmed inte konkurrenter. Företag som ägs av samma moderbolag konkurrerar inte med varandra och det är generellt sett inte otillåtet för dessa företag att dela information med varandra.

  Upphandlingsregelverken innehåller inte heller någon bestämmelse som hindrar företag som tillhör samma ekonomiska enhet att samverka med varandra vid offentliga upphandlingar.

  En upphandlande myndighet är skyldig att likabehandla samtliga leverantörer vilket innefattar skyldigheten att lämna samma information till leverantörerna samtidigt. Vilken information bolag inom samma koncern delar med varandra kan den upphandlande myndigheten i regel inte påverka eller styra.

  Jag hoppas att svaret har bringat klarhet i din fråga. Välkommen att kontakta oss igen.

  Med vänliga hälsningar,
  Louise

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.