Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Ekonomisk stabilitet

Det är mer och mer vanligt att upphandlande myndighet ställer krav på ekonomisk stabilitet. Det som då anges som skall-krav är ofta UC lägst riskklass 3. I LOU 14:3 anges vilka kriterier som får efterfrågas. Kan ett sånt skall-krav räknas in under någon av dem kriterierna? När ett ratingföretag sätter sin sk riskklass medtags så många fler kriterier än omsättning och soliditet. Så hur kan ett sådant krav inrymmas i paragrafen? Dessutom finns ett flertal aktörer för kreditbedömning på marknaden. Är det korrekt att låta ett företags bedömning styra i en offentlig upphandling?

Kommentarer

 • Hej Maria och tack för din fråga,

  Enligt 14 kap. 3 § LOU får ett krav enligt 14 kap. 1 § första stycket 2 LOU innebära att leverantören ska ha vissa ekonomiska förutsättningar för att vara kvalificerad för att delta i upphandlingen. Kraven som ställs ska vara lämpliga för att säkerställa att leverantören har den rättsliga och finansiella förmågan som krävs för att utföra det kontrakt som ska tilldelas. Det ska även finnas en anknytning till det som ska anskaffas. Listan i 14 kap. 3 § LOU är inte uttömmande, se bland annat prop. 2015/16:195 s. 1093.

  Rättsläget är oklart vad gäller möjligheten att ställa krav på kreditvärdighet likt det förfarande du nämner i din fråga. I rättspraxis betonas dock att en viss rating/riskklassning kan ge en god bild av ett företags ekonomiska situation (se bland annat Kammarrätten i Stockholm mål nr 2270-15). Den upphandlande myndigheten ska dock göra en individuell bedömning av varje anbudsgivares ekonomiska förhållanden (se RÅ 2005 ref. 47). I förarbetena till LOU betonas vikten av att kontrollen av leverantörens lämplighet genomförs på öppna villkor och att den upphandlande myndigheten vid inbjudan att lämna anbud ska ange vilka urvalskriterier den kommer att tillämpa samt vilka särskilda krav på kapacitet som den upphandlande myndigheten kommer att kräva av leverantörerna för att de ska kunna delta i upphandlingsförfarandet.

  För ytterligare stöd och vägledning i din fråga kan du kika på en liknande fråga på  Upphandlingsmyndighetens frågeportal.

  Med vänlig hälsning,
  Malin
  Malin Rönnblom

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.