Egen referens i upphandling

Vi har på ett antal befintliga kunder mött ett krav när de gått i upphandling på egen referens, d.v.s. att om de är kund idag skall de själva vara referens för upphandlingen.

Under utvärderingen har man sedan gett oss dåligt betyg vilket har gjort att vi har förlorat upphandling - trots lika god kravuppfyllnad och lägre pris.

Är dettta ett rimligt förfarande? Vår känsla är att man gör detta för att kunna säkerhetsställa att vi inte vinner.

Kommentarer

  • Hej Mikael,

    Tack för din fråga. Det finns inte något generellt hinder mot att upphandlande myndigheter använder sig av egenreferenser så länge referenstagningen sker på ett objektivt sätt och inte strider mot de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna. Konkurrensverket har dock inte möjlighet att göra bedömningar om specifika upphandlingar som ni har deltagit i.

    Vänliga Hälsningar,
    Alexander Upphandlings- och konkurrensrättsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.