Direktupphandlingsgränsen

Direktupphandlingsgränsen är en procentsats av tröskelvärdet men är den procentsatsen densamma inom hela EU?
Vad har till exempel Finland eller Tyskland för procentsats som sin gräns för direktupphandling?
Janita Eriksson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Janita

  Tack för din fråga till Konkurrensverket.

  Tröskelvärdena fastställs vart annat år av EU-kommissionen och är desamma för samtliga medlemsstater inom EU. Upphandlingar som överstiger dessa värden är upphandlingspliktiga och omfattas av de sk direktivstyrda reglerna som är gemensamma för alla medlemsstater.

  Om en upphandling understiger tröskelvärdet ska de nationella bestämmelserna i 19 kapitlet LOU eller LUF tillämpas. Dessa regler kallas ibland för Sveriges nationella upphandlingsregler. I 19 kapitlet LOU och LUF har Sverige lagstiftat om att det inte föreligger någon annonseringsskyldighet för upphandlingar vars värde endast uppgår till 28 % av gällande tröskelvärde.

  Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över upphandlande myndigheter i Sverige. Hör gärna efter med den finska motsvarigheten till Konkurrensverket på https://www.kkv.fi/sv/ för mer information om de finska nationella upphandlingsreglerna.

  Med vänlig hälsning,
  Louise

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.