Till senaste kommentaren

Direktupphandling som ändrar omfattning vid tilldelning

Hej! Om en tjänst för ett specifikt projekt upphandlas, går det att ändra omfattning efter att upphandlingen genomförts till att omfatta flera områden? T.ex. om en fotograf direktupphandlas för ett projekt, kan han sedan anses upphandlad för all slags fotografering? Tack på förhand

Kommentarer

  • Hej Maria,

    Tack för din fråga. En utvidgning av kontraktsföremålet likt det som du beskriver kan tänkas utgöra en väsentlig ändring av ett ingånget kontrakt under dess löptid, med följden att ett nytt avtal därmed kan anses ha ingåtts. Det kan därmed bli fråga om en otillåten direktupphandling om värdet av det nya avtalet överstiger relevant gränsvärde för direktupphandling och något undantag inte heller är tillämpligt. Även vid upphandlingar under direktupphandlingsgränsen ska dock de grundläggande upphandlingsprinciperna iakttas.

    Bestämmelser om ändringar av kontrakt och ramavtal finns i 17 kap. 8-14 §§ i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Se även Upphandlingsmyndighetens rapport om ändringar av kontrakt och ramavtal för mer information.

    Vänliga Hälsningar,
    Alexander Upphandlings- och konkurrensrättsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.