Till senaste kommentaren

Begränsning av tillgång till information vid upphandling

Hej!

En upphandling gäller utveckling och anpassning av produkten X. Den upphandlande parten har redan tecknat avtal om inköp av produkt X med en leverantör.

Kan en svarande part till upphandlingen i ett samarbetsavtal med leverantören av produkt X förbjuda denne att svara på frågor rörande produktens beskaffenhet som ställs av andra svarande parter i upphandlingen?
Att den svarande parten ovan får en fördel genom att samarbeta med leverantören är givet, men vore det inte en form av otillbörlig begränsning av konkurrensen, och i viss mån tillintetgörande av syftet med upphandlingen, om inte alla svarande parter kan ställa frågor om produktens beskaffenhet till leverantören som är relevanta för att kunna svara på upphandlingen?

Kommentarer

 • Hej Daniel

  Tack för din fråga till Konkurrensverket.

  Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över upphandlande myndigheter samt konkurrenslagen i Sverige. Konkurrensverket kan inte uttala sig i sakfrågor som vi själva inte har utrett. Vi informerar gärna om de regelverk vi tillämpar som allmän vägledning.

  Upphandlande myndigheter är skyldiga att följa upphandlingsregleverket och de grundläggande principerna. En av dess principer, den så kallade likabehandlingsprincipen, innebär att alla leverantörer ska få tillgång till samma information samtidigt. Detta för att säkerställa att ingen leverantör gynnas och på sätt får en konkurrensfördel i förhållande till övriga leverantörer.

  Upphandlingslagstiftningen innehåller ingen bestämmelse som den myndighetens möjlighet att reglera eller kontrollera vilka avtal en kontrakterad leverantör lämnar eller inte lämnar till andra leverantörer.

  Innan en upphandling avslutas har samtliga leverantörer rätt att ställa frågor om upphandlingen. Den upphandlande myndigheten ska svara på frågor som inkommer i god tid.

  Allmänna handlingar hos de upphandlande myndigheterna är i regel offentliga och kan därmed begäras ut. Information kring avtalet och den upphandlande varan eller tjänsten går i regel alltså att få ta del av efter upphandlingens avslutande.

  Jag vet inte om jag förstod din fråga till fullo, men jag hoppas att detta svar har givit lite klarhet. Du är välkommen att återkomma eller ringa oss på telefonnummer 08-700 16 00.

  Med vänlig hälsning,
  Louise

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.