Till senaste kommentaren

BankIds dominans och möjlighet att använda alternativ

Hej, jag funderar på att använda Freja e-Id som ett komplement till BankId.
Freja Id verkar ha bättre funktionalitet och högre internationell säkerhetsklassning och verkar därför intressant.
Det jag är rädd för är att BankId skulle stänga mig ute för att jag väljer att också använda en konkurrent. I dagsläget är BankId aldels för utbrett bland företag och myndigheter för att klara sig utan.
Är detta något man behöver oroa sig för, har BankId rätt att avsluta ens avtal för att man nyttjar en konkurrents tjänst? Har de nåpon rätt att fråga eller få information om att jag använder båda?

Kommentarer

 • Hej Joel,

  Tack för din fråga.

  Utan att ha undersökt villkoren för anslutning till Bank-ID hör det inte till vanligheterna att företag ställer upp krav på exklusivitet gentemot konsumenter på det sätt som du befarar kan vara fallet, och det bör inte vara något problem att vara ansluten till mer än en tjänst.

  Vänliga Hälsningar,
  Alexander Upphandlings- och konkurrensrättsjurist
 • Skulle det kunna vara brott mot konkurrenslagstiftning om en så pass dominant aktör som BankId skulle kräva exklusivitet från konsumenter?
  BankId har ju i princip hela marknaden i dagsläget och behövs för att interagera med en mängd myndigheter digitalt. Kunder kan inte rimligen ge upp hela sin digitala identitet med BankId för att kunna använda en konkurrent med mycket mindre räckvidd, även om konkurrenten skulle erbjuda bättre teknik. Det skulle alltså vara ett defacto förbjud för konsumenterna att ha med en konkurrent till den dominant aktören att göra
  Joel
 • Hej igen Joel,

  Vi har inte möjlighet att göra bedömningar i enskilda fall som inte har utretts av oss. Utan någon konkret indikation om att BankId kräver den typ av exklusivitet som du beskriver finns det inte heller anledning att spekulera om huruvida ett visst agerande från deras sida vore olämpligt.

  Med det sagt: I konkurrenslagen (2008:579, KL) finns som du sannolikt känner till regler om missbruk av dominerande ställning, se 2 kap. 7 § KL. Att fastställa att en viss aktör är dominant på en specifik marknad kräver normalt omfattande utredning. Om en sådan ställning kan konstateras är det dock tänkbart att den typ av exklusivavtal som du beskriver skulle kunna försvåra möjligheterna för andra företag att konkurrera effektivt och att det skulle kunna anses utgöra ett missbruk.

  Du kan läsa mer om missbruk av dominerande ställning på följande länk: https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/missbruk-av-dominerande-stallning/

  Vänliga Hälsningar,
  Alexander Upphandlings- och konkurrensrättsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.