Till senaste kommentaren

Bankerna förhindrar att man köper kryptovalutor

Omkring årsskiftet låste min bank köp via debitkort på bland annat Binance och Coinbase (dessa företag säljer/lagrar/mäter kryptovalutor, såsom Etherium och bitcoin) . Efter lite efterforskning visar det sig att de alra flesta bankerna verkar ha gjort detta. Någon jag pratade med sa att det var pga någon ny lag. Kunde dock inte svara på vilken det var när jag frågade. Binance har KYC vet jag (tror även coinbase har det). Enligt mig verkar det som bankerna har samverkat för att förhindra/försvåra köp hos dessa företag (som de säkert ser som konkurrenter) är detta lagligt? Bankerna jag varit i kontakt med är:Länsförsäkringar, Swedbank, Handelsbanken, Skandiabanken, Nordea, och Bohusbanken. Tacksam för svar!
Thomas Carlson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Konkurrensreglerna - leveransvägran
  Det du beskriver - att företag inte levererar en tjänst till en kund - brukar vi benämna leveransvägran och man kan generellt säga följande om detta.

  Normalt står det varje företagare fritt att välja med vem man vill göra affärer, dvs. det råder avtalsfrihet. Denna avtalsfrihet kan dock under vissa omständigheter få stå tillbaka. Detta gäller primärt i två olika typer av fall, nämligen dels vad avser vissa ensidiga ageranden av ett dominerande företag, dels när flera företag enas om att begränsa ett annat företags leveranser.

  Det första fallet omfattar vissa situationer då leverantören har en dominerande ställning på marknaden, dvs. när leverantören kan agera oberoende av kunder och konkurrenter. I normalfallet måste ett företag ha en marknadsandel som uppgår till minst 50 procent för att företaget ska anses vara dominerande. I sådana fall kan en leveransvägran vara ett missbruk av dominerande ställning om följande villkor är uppfyllda:
  • att syftet med vägran är att eliminera all konkurrens från den som efterfrågar varan eller tjänsten,
  • att det inte finns objektivt godtagbara skäl för att vägra att leverera. Objektivt godtagbara skäl kan t.ex. vara kreditrisk, att man inte uppfyller objektivt utformade kvalitets- och servicekrav (selektivt distributionssystem), leverantören inte anser att ytterligare försäljningsställen är rationellt eller kostnadseffektivt, leverantören har otillräcklig produktions- eller leveranskapacitet och
  • att varan eller tjänsten i sig är nödvändig för att den som efterfrågar den skall kunna bedriva sin verksamhet, dvs. det finns inte något faktiskt eller potentiellt alternativ till varan eller tjänsten.
  Det andra fallet omfattar t.ex. de situationer då en leveransvägran är en följd av att ett företag ensamt eller tillsammans med andra företag utövar påtryckningar på en leverantör om att denne inte skall sälja till ett visst nyetablerat företag. För att kunna utreda och ingripa mot en samordning mellan fler företag är bevis centralt. Typiskt sett krävs något mer bevis än iakttagelser av liknande beslut eller förfarandesätt.

  Övrigt - leveransplikt som är särreglerad
  Inom vissa områden finns det särregleringar som medför att en leverantör måste leverera en tjänst till en kund om det inte föreligger godtagbara skäl att inte leverera. Sådan leveransplikt finns bl.a. vad gäller personkonton och vissa specifika försäkringslösningar. Mig veterligen finns dock inte någon sådan leveransplikt för kryptovalutor.
  Martin Bäckström

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.