Till senaste kommentaren

Är TED en registrerad annonsdatabas?

Är det tillräckligt att annonsera upphandlingar över tröskelvärdena i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED) eller ska de även annonseras i en registrerad annonsdatabas? Eller är det möjligen så att TED är en registrerad annonsdatabas?

Kommentarer

  • Hej Patrik,

    Tack för din fråga.

    Annonsering ska ske i en databas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik. Registret över de databaser som beviljats registrering hittar du här. Upphandlingar över tröskelvärdena ska dessutom som regel annonseras i TED. För vidare läsning om reglernas uppkomst och utformning, se gärna prop. 2018/19:142, bl.a. från s. 27 f.

    Vänliga Hälsningar,
    Alexander Upphandlings- och konkurrensrättsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.