Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Köp av administrationsprogram

Hej
Måste ett dataprogram som betalas per månad och inte har någon bindningstid utan endast har 6 mån uppsägningstid upphandlas?

Kommentarer

 • Hej Jonas,

  Tack för din fråga på Konkurrensverkets frågeforum!

  Konkurrensverket kan inte uttala sig i enskilda fall som vi inte utrett eller lämna förhandsliknande besked. Jag kan däremot lämna generell information som kan vara till viss vägledning för dig i din fråga.

  Huvudregeln enligt upphandlingsreglerna är att om en upphandlande myndighet vidtar åtgärder i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt ska det annonseras och konkurrensutsättas.

  Till denna huvudregeln finns det vissa undantag. Något generellt undantag från annonseringsplikten för upphandling av dataprogram/administrationsprogram finns inte i upphandlingsregelverket. Det skulle i sådant fall vara om en direktupphandling är tillåten. En direktupphandling används vanligast när det som ska köpas in har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen (586 907 kr exkl. moms).

  När myndigheten beräknar värdet av en upphandling ska den uppskatta till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå upphandlingsreglerna. Vid beräkningen ska myndigheten beakta options- och förlängningsklausuler som om de utnyttjats. Myndigheten ska även beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda under räkenskapsåret.

  Den delen av din fråga som gäller avtalstiden, dvs att avtalet löper på med 6 månaders uppsägningstid berörs i ett tidigare inlägg vi haft på forumet om Löpande avtal.


  Med vänlig hälsning,
  Mahshid

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.