Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vad räknas som allmänhet för lärosäten?

Ett av de grundläggande kriterierna för leveransplikt är att materialet ska ha gjorts tillgängligt för allmänheten i Sverige via nätverk. Vad innebär begreppet ”allmänhet” för universitet och högskolor?

Kommentarer

 • Det stämmer att materialet måste vara tillgängliggjort för allmänheten, men det måste även huvudsakligen rikta sig till allmänheten. Vad som räknas som allmänhet i juridisk mening är inte alltid detsamma i olika sammanhang. Inskrivna studenter räknas inte som allmänhet i e-pliktslagens mening. Däremot räknas möjliga blivande studenter som allmänhet. Det får konsekvensen att material som riktar sig till studenter inom lärosätet inte omfattas av e-plikt. Rekryterings- och informationsmaterial som riktar sig till en intresserad allmänhet omfattas däremot, trots att båda typerna av material kan finnas publicerat på lärosätets webbplats.

  Så kallade open educational resources, som kan vara instruktions- eller undervisningsfilmer, som är specifika till innehållet men öppet åtkomligt för alla, betraktas också som leveranspliktiga.

  Kungliga biblioteket
 • Räknas alumner som allmänhet för lärosäten? Vi gör utskick riktade till universitetets alumner, ska detta levereras?

  Kristina Arnrup
 • Hej!
  Nej, alumner räknas i det här fallet inte till allmänheten. Utskick till den gruppen behöver inte skickas till e-plikten,

  May Nilsson
 • Hej! Hoppas OK att jag hakar på denna frågeställning! På vår webbplats publicerar vi mycket information som riktar sig till handläggare på kommuner och länsstyrelsen främst. Allmänheten kan dock gå in och läsa informationen (det ligger inte bakom inloggning) - och min fråga är då om filen då kan sägas "vara publicerad och rikta sig till allmänheten" eller om e-plikten uteslutande gäller information som faktiskt riktar sig till allmänheten?

  Med vänliga hälsningar Johanna

  Johanna Olofsson
 • Hej!

  Helt okej att fylla på i tråden. När det gäller myndigheter så är det så att om det som publiceras riktar sig till en viss målgrupp, som t ex handläggare på andra myndigheter eller studenter, som i fallet med lärosätena, så ska det inte in till e-plikten även om allmänheten kan ta del av det.
  Bara det som riktar sig till allmänheten berörs av e-plikten.

  MVH/
  May

  May Nilsson
 • Tack! En följdfråga! När jag läser på er webb så står där:

  Elektroniskt material kan anses vara avsett för allmänheten om det:

  • är åtkomligt för i princip vem som helst via internet eller något annat nätverk
  • kan tillhandahållas gratis eller mot en avgift
  • är skyddat av lösenord eller motsvarande och i princip vem som helst kan få tillgång till ett sådant lösenord

  Och enligt punkt ett där får jag intrycket av att även material som riktar sig till våra "kunder" faller inom den definitionen - och att det då blir e-pliktigt. Tänker jag fel?

  hej och tack på förhand! Johanna

  Johanna
 • Hej!

  Definitionen som du syftar på finns bland de generella för e-plikten. Det finns andra typer av organisationer som berörs av lagen, bl a massmedieföretag. Vi kanske får lägga till nåt där som förtydligar när det gäller vad myndigheter ska leverera.

  Här finns exempel på vad myndigheter ska leverera http://www.kb.se/Dokument/Pliktleverans/Exempel...
  Och här kan man också läsa mer https://www.kb.se/insamling-och-pliktleverans?type=Elektroniskt%20material&option=Myndighet 

  May Nilsson
 • Tack May! Toppen att det finns möjlighet att ställa frågor här! Hej hej Johanna

  Johanna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.