När träder lagen i kraft?

När börjar lagen (2012:492) om pliktleverans av elektroniskt material gälla?

Kungliga biblioteket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Lagen trädde i kraft den 1 juli 2012 och gäller för det som tillgängliggörs efter den 31 december 2014. Vissa massmedieföretag och myndigheter kommer dock att bli skyldiga att lämna pliktexemplar redan av det som publiceras efter den 31 mars 2013.

    Kungliga biblioteket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.