Dataskyddspolicy

För att kunna erbjuda våra tjänster, svara på frågor och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter. Det är viktigt för oss på Karlskronahem att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi värnar om din personliga integritet, strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter och sparar dem inte längre än nödvändigt.

Denna policy beskriver när, hur och varför Karlskronahem hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Du ska känna dig trygg i hanteringen av personuppgifter och Karlskronahem arbetar kontinuerligt för att din integritet ska vara skyddad. Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som förkortning av The General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur man får behandla person-uppgifter. Dataskyddsförordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018 och gäller inom hela EU.

Syftet med GDPR är att skydda enskilda personer vad gäller behandlingen av deras personuppgifter, men också att säkerställa fritt flöde av personuppgifter inom EU.

I Sverige finns kompletterande bestämmelser i lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (kallas dataskyddslagen) och även en svensk förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 2018:219.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som fysisk person som är i livet, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Vad avses med behandling av personuppgifter?

"Behandla" är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som gör med dina personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

Personuppgifter i Kundforum

För att skriva inlägg eller kommentera i detta forum så behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet.

Karlskronahem AB lagrar följande uppgifter om dig:

 • Ditt namn
 • Din e-postadress
 • Din IP-adress
 • Eventuella övriga personuppgifter som du anger i ditt inlägg eller kommentar

Genom att publicera ditt inlägg eller kommentar i forumet godkänner du att vi lagrar ovanstående uppgifter om dig i maximalt 8 år.

Genom att posta ditt inlägg i forumet lämnar du även ditt medgivande till att:

 • Det namn du anger publiceras publikt tillsammans med ditt inlägg.
 • Du lämnar ut din e-postadress till Karlskronahem AB att lagras och användas i enlighet med svensk lag.
 • Karlskronahem AB har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.
 • Karlskronahem AB har rätt att, men enbart för internt bruk, använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga privata databaser (så som eget kundvårdssystem eller annan för företaget tillgänglig databas)
 • Karlskronahem AB förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress till tredje part utöver vad som anges i denna policy utan ditt skriftliga medgivande.

Om du vill ta bort dina uppgifter från detta forum så anmäler du ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra, då kommer en redaktör snart att ta bort uppgifterna.

Policy för innehåll

Som användare av detta forum accepterar du att det du skriver publiceras och därmed kan läsas av andra användare.

För innehåll som publiceras i detta forum gäller följande riktlinjer:

 • Individer som önskar ta bort eller påtala olämpligt innehåll gör detta via anmälningsfunktionen i anslutning till inlägg och kommentar.
 • Vi tar alltid bort olämpligt innehåll. Sådant innehåll omfattar bland annat rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot eller kränkande/nedsättande kommentarer om människor, intrång i människors personliga integritet, uppmaning till våld, kriminellt beteende, reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag samt inlägg som uppenbart gör intrång i upphovsrätt. Vi ber även våra användare att undvika ett onödigt aggressivt språk i form av svordomar då det ofta upplevs som kränkande.
 • Vi raderar i vissa fall även inlägg i de fall de är uppenbart irrelevanta för webbplatsen eller sammanhanget som de postas i.