Viktig information om ändrade regler för hundar, katter och illrar från Ryssland och Belarus!

Detta gäller dig som ska resa med din hund, katt eller iller alternativt importera en hund, katt eller iller från, eller genom Ryssland och Belarus.

Från och med den 16 september 2024 tillkommer ytterligare krav för införsel till EU och Sverige från, eller genom, Ryssland och Belarus.

Det kommer då krävas att ditt djur har godkänd mängd antikroppar mot rabies, så kallad titer. En godkänd nivå är minst 0,5 IU/ml. Blodprovet ska tas tidigast 30 dagar efter den senaste rabiesvaccinationen och provet ska sedan analyseras av ett EU‑godkänt laboratorium.

Efter det godkända antikroppsresultatet måste ditt djur vänta i ytterligare 3 månader, räknat från provtagningsdagen, innan det kan resa.

Djur som inte uppfyller kraven för införsel kan avvisas vid den svenska gränsen, eller i värsta fall avlivas.

Här kan du läsa mer i detalj om reglerna från och med 16 september 2024
Kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.