Till senaste kommentaren

Vem äger röntgenbilder? Uppdragssekretess?

Kan en veterinär lämna ut röntgenbilder som jag har betalat för utan mitt tillstånd?
I det här fallet gäller det ansvarsnämnden?

Boel Sundvall Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Boel!

    Bilder, dokument eller datafiler med medicinsk anknytning till djuret räknas som en del av journalen. Handlingar och journaler som förvaras hos en privat verksam veterinär är aldrig offentliga. En privat verksam veterinär bestämmer själv om en journal ska lämnas ut till djurägaren eller inte. På samma sätt kan han eller hon även, när en viss uppgift inte omfattas av tystnadsplikten, i de flesta fall själv bestämma till vem som journalerna ska lämnas ut.

    Det en privat utförare har att förhålla dig till är tystnadsplikten för privat verksamma veterinärer som regleras i 2 kap. 4 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Av den här bestämmelsen framgår att en veterinär ”inte obehörigen får röja eller utnyttja vad han eller hon i sin yrkesutövning har fått veta om enskildas affärs- eller driftsförhållanden”. Tanken bakom den här bestämmelsen är att tystnadsplikten ska ha samma verkan för veterinärer i allmän och privat tjänst. Tystnadsplikten är absolut i fråga om enskildes affärs- eller driftsförhållanden och får inte röjas. I många fall där sällskapsdjur behandlas kan uppgifter som veterinären får reda på knappast anses angå ägarens affärs- eller driftsförhållanden, såvida inte det är fråga om yrkesmässig uppfödning eller djur som tävlar eller ställs ut med ett kommersiellt syfte.
    Maria Kundtjänst

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.